top of page

Servicii de Prevenire și Stingere a Incendiilor - Situații de Urgență

Serviciile oferite includ următoarele activități:

Întocmirea tematicilor și a instrucțiunilor proprii aferente fiecărei categorii de instruire în parte;

Efectuarea instructajelor introductiv-generale și participarea la instructajele periodice;

Întocmirea graficului anual de instruire;

Întocmirea actelor de autoritate și a dispozițiilor interne;

Întocmirea actelor de autoritate și a dispozițiilor interne;

Elaborarea instrucțiunilor și a permiselor de lucru cu foc deschis;

Elaborarea și actualizarea registrelor de control intern;

Planificarea și asistarea la exercițiile de evacuare;

Întocmirea fișei obiectivului;

Întocmirea planurilor de evacuare;

Organizarea apărării în situații de urgență;

Aplicarea normelor și reglementărilor tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;

Întocmirea raportelor de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

Întocmirea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase;

Întocmirea convențiilor cu privire la răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile sau în cazul efectuării diverselor lucrări la sediul sau punctele de lucru ale societății;

bottom of page