Servicii de Medicina Muncii

Serviciile de Medicina Muncii sunt asigurare prin intermediul unei clinici medicale partenere. În continuare găsiți cele mai frecvente întrebări referitoare la medicina muncii.

Când se efectuează controlul de medicina muncii?

Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 și H.G. nr. 355/2007 reglementează efectuarea controlului medical în următoarele situații: 

 

 • la angajare: structurat în funcție de profesie, pe baza evaluării de risc - se decide dacă angajatul este apt pentru meseria respectivă; 

 • periodic: se reevaluează starea de sănătate a angajatului: semestrial sau anual; 

 • la reluarea activității: se reevaluează starea de sănătate a angajatului în cazul în care acesta a lipsit pe o perioadă mai mare de 30 de zile din motive medicale;

Există posibilitatea ca un angajat să fie respins la examenul medical?

Da, rezultatul în urma examenului medical poate să fie: inapt. 

Există de asemenea situația în care medicul eliberează fișa de aptitudini cu precizarea apt condiționat, urmând ca angajatul să revină în următoarele 30 de zile cu noi rezultate de la medicul de specialitate la care i-a fost recomandat să meargă.

Ce se întâmplă în urma examenului medical?

Medicul de medicina muncii eliberează o fișa de aptitudini, cu una dintre următoarele precizări:   

 • apt;

 • apt condiționat;

 • inapt temporar;

 • inapt;

În cazul în care lucrătorul este apt pentru lucru, acea fișă se anexează la fișa individuală de instruire S.S.M. pentru completarea dosarului angajatului.

Ce presupune examenul de medicina muncii?

Examenul medical propriu-zis presupune 4 pași: 

 

 1. anamneză: cuprinde istoricul profesional al pacientului (meserii practicate, accidente de muncă etc.) 

 2. anamneză medicală: cuprinde informațiile pe care le deține pacientul cu privire la bolile de care acesta a suferit și de care rudele de gradul I și II au suferit; 

 3. examenul clinic general: testarea vederii, auzului, a glicemiei, a tensiunii și efectuarea EKG; 

 4. examenele medicale clinice (necesare doar pentru anumite meserii): analize de laborator, analize de scaun etc.;