top of page

Legislație relevantă

Legislație din domeniul Securității și Sănătății în Muncă:

 • Hotararea de Guvern nr. 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

 • Hotararea de Guvern nr. 1028 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • Hotararea de Guvern nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

 • Hotararea de Guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

 • Hotararea de Guvern nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale;

 • Hotararea de Guvern nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

 • Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;

 • Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

 • Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

 • Hotararea de Guvern nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor;

 • Hotararea de Guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;

 • Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;

 • Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

 • Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

 • Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;

 • Hotararea de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;

 • Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit;

 • Hotararea de Guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

 • Hotararea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

 

 

Legislație din domeniul Situațiilor de Urgență

 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • ORDINUL M.A.I. Nr. 163 din 26 februarie 2007: Normă generală de apărare împotriva incendiilor;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

 • LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat;

 • ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

 • ORDINUL M.A.I. nr. 638 din 12 mai 2005 şi Ordinul M.M.G.A. nr. 420 din 11 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

 • ORDINUL M.A.I. nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;

 • ORDINUL M.A.I. nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat;

 • ORDINUL M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei,echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL AL I.G.S.U. Nr. 779 din 19 iulie 2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu;

 • ORDINUL M.A.I. Nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

 • ORDINUL M.A.I./M.C.C.P.N. Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;

 • ORDINUL M.A.I./M.D.R.T. Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement;

 • ORDINUL M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

bottom of page