top of page

Echipamentul Individual de Protecție

Cuprins:

 1. Aspecte generale

 2. Alegerea echipamentului individual de protecție

 3. Tipuri de echipamente individuale de protecție

img 0900.jpg

Echipamentul Individual de Protecție, un accesoriu obligatoriu pentru protecția sănătății în mediul de lucru.

Prin echipament individual de protecție (E.I.P.) se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care i-ar putea pune în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă. În categoria echipamentelor de protecție individuală intră și accesoriile proiectate în acest scop.

Nu reprezintă echipament de protecție îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite, care nu sunt proiectate pentru a oferi protecție, și nici echipamentul folosit de serviciile de urgență și salvare, echipamentul individual de protecție folosit de poliție sau armata, echipamentul de autoapărare sau cel sportiv.

Echipamentul individual de protecție este distribuit gratuit de către angajator, care trebuie să asigure buna funcționare, întreținerea sau înlocuirea lui.

Aspecte generale

Echipamentul Individual de Protecție include orice tip de echipament ce se intenționează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra securității și sănătății în muncă.

Echipamentul Individual de Protecție trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire a potenţialelor pericole rămase.


Dacă se utilizează mai multe articole de E.I.P. în acelaşi timp, acestea trebuie coordonate între ele.

E.I.P. trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană, cu excepția acelor cazuri în care se garantează că nu vor există pericole de sănătate sau de igienă.

Alegerea echipamentului individual de protecție

Furnizarea echipamentului de protecție este o obligație a angajatorului. Angajatorul poate furniza doar E.I.P. care:
 

 1. Este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate;

 2. Oferă protecţie fără să prezintă un pericol major în sine;

 3. Este adecvat pentru condiţiile relevante;

 4. Este ergonomic;

 5. Se potriveşte lucrătorului;


Dacă E.I.P. este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu specificaţiile relevante de securitate şi sănătate.

Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție sunt determinate de gravitatea riscului, frecvența expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător și de performanța echipamentului individual de protecție.

Echipamentele individuale de protecție trebuie să corespundă riscurilor implicate, condițiilor existente la locul de muncă, să respecte sănătatea lucrătorului, să i se potrivească lucrătorului în cauză.

Echipamentele individuale vor fi testate corespunzător înainte de purtare. Nu se acceptă echipament individual deteriorat, uzat, nesigur!

Tipuri de echipamente E.I.P.

Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze E.I.P. pentru:
 

 1. Protecția capului

 2. Protecția picioarelor

 3. Protecția ochilor sau a feței

 4. Protecția respiratorie

 5. Protecția auzului

 6. Protecția corpului, brațelor și mâinilor

 7. Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor:

 8. Îmbrăcăminte reflectorizantă

 9. Centuri de securitate

 10. Frânghii de securitate

 11. Protecția pielii


Prevederile ce au în vedere monitorizarea sănătăţii trebuie să se aplice independent de utilizarea echipamentului individual de protecţie.

Noțiunea de echipament individual de protecție este reglementată prin Legea nr. 319 din 2006 și Hotărârea de Guvern nr. 1048 din 2006.

! Potrivit legii, neacordarea echipamentului individual de protecție de către angajator se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 5.000 – 10.000 lei, în timp ce pentru neacordarea de echipament nou care să îl înlocuiască pe cel deteriorat, amenda este de 3.500-7.000 lei.

bottom of page